نمونه اجرای کفپوش بتنی صنعتی برای شرکت طب پلاستیک شاهرود